ТОП 100 на водещите фирми в икономиката на България

ТОП 100 на водещите фирми в икономиката на България За 15-та поредна година Българската търговско-промишлена палата (БТПП)обяви 100-те фирми, водещи в икономиката на България.

ТОП 100 на водещите фирми в икономиката на България от 03.10.2013

 

Класацията бе представена днес от председателя на БТПП Цветан Симеонов и експертите от отдел „Анализи“ на Палатата Александър Димитров и Олга Чугунска. Класацията представя фирмите с най-добри постижения за 2012 г. Класирането е в 5 категории, като са обхванати 5 860 фирми, създаващи 76.54% от БВП на страната. 100-те фирми, класирани в категорията “Изменение на нетните приходи от продажби” достигат почти двоен ръст (170%) в приходите през 2012 г. спрямо 2011 г. Същевременно растежът на българската икономика е едва 0,8%.

През 2012 г. 100-те фирми, класирани по “Намаление на задълженията” са успели да понижат задлъжнялостта си наполовина – средно с 55% спрямо 2011 г. В секторно отношение преобладаващите фирми в ТОП 100 по различните показатели са от сферата на търговията (32%) и индустрията (27%).

Класацията на БТПП показва, че от промишлеността най-добре представеният сектор по всички критерии, е производството на машини и оборудване. Добрите резултати на този бранш се дължат на неговата експортна насоченост. Според БТПП и през 2014 г. износът ще продължи да има основен принос за ръста на българската икономиката. Въпреки спада в строителството, всяка 10-та фирма, влезнала в класацията, е от този сектор. За доброто му представяне допринасят изпълняваните публични проекти от строителните фирми.

В териториално отношение, основната част от класираните фирми са в София град и София и област – 40,9 % . Тези две области произвеждат 42,7% от БВП на страната. След София най-много класирани фирми има от Пловдив, Варна, Стара Загора и Русе. ТОП 10 на Фирми водещи в икономиката на България:

8. „Глас Търговище” ООД, Търговище;

1. „Ивелинстрой” ЕООД, София;

2. „Евромашин” ООД, Пловдив;

3. „Промишлена енергетика” АД, Ямбол;

4. „Възход” АД, Пловдив;

5. „Муунлайт Интернейшънъл Транспорт” ЕООД, Кърджали;

6. „Билдеман” ООД, Варна;

7. „Месомания Трейд” ЕООД, Мусомища;

9. „Ватекс” ОО

За нас | Продукти | Галерия | Партньори | Практически съвети | Новини

 
Web design and SEO company